Personas för Kronofogden

Här beskrivs de framtagna personas (typanvändarna) för Kronofogden i korta sammanfattningar.

Våra primära personas:

Benny

Vaktmästare, överskuldsatt, 36 år

Bennys viktigaste behov är att:

 • Ta reda på hur länge skulder och betalningsanmärkningar finns kvar
 • Ta reda på hur man undviker att dra på sig skulder och hamna i Kronofogdens register
 • Känna sig trygg och anonym

Ragnar

Sjukpensionär, överskuldsatt, 54 år

Ragnars viktigaste mål är att:

 • Hitta kontaktuppgifter
 • Kontrollera storleken på sin skuld
 • Känna sig säker på att hans personuppgifter inte kommer i orätta händer

Våra sekundära personas:

Jonas

Systemutvecklare, borgenär, 29 år

Jonas viktigaste mål är att:

 • Få snabba och tydliga svar på hur man gör för att få in pengar från folk som inte betalar i tid
 • Sköta allt som har med Kronofogden att göra elektroniskt
 • Klara sig själv och inte behöva be om hjälp
 • Hitta något prisvärt på Auktionstorget
 • Ta reda på hur auktioner går till

Anna-Lena

Inkassohandläggare, 49 år

Anna-Lenas viktigaste mål är att:

 • Snabbt få uppgift om en person har skulder hos Kronofogden
 • Inte behöva lägga ner orimligt mycket tid på att hitta rätt information
 • Hitta avgifter för vissa typer av handräckning
 • Ladda ner blanketter

Vi rekommenderar att man i ett eventuellt utvecklingsprojekt arbetar vidare med personas för att kunna täcka in fler användargrupper.

Annonser


%d bloggare gillar detta: