Resultat från användningstest av Skatteverket.se

Thomas Lennerland, användbarhetsdesigner:

Innehåll och funktionalitet
De användare vi träffade var i stort nöjda med det innehåll och den funktionalitet som finns på webbplatsen idag. De vill bara att det ska vara lättare än idag att snabbt och enkelt hitta rätt innehåll.

Språk
Språket verkade fungera bra i de flesta fall. Flera av de användare vi träffade hade dock problem med vad olika skattebegrepp betyder och i vissa fall med tolkningen av olika regler.

Design
Den grafiska formen på Skatteverkets webbplats fick genomgående bra kritik. En användare sammanfattade det hela ganska bra: ”Rent och snyggt, kanske lite tråkigt men det är vad man förväntar sig”.

Informationen är inte grupperad efter ämne
Innehållet är organiserat efter innehållstyp (allmän information, rättsinformation, blankett, e-tjänst etc) snarare än ämne. Man kan hitta material om en och samma sak under flera olika rubriker och hänvisningarna mellan dessa är inte alltid så bra utformade, eller saknas helt. Många gånger visste inte användarna om de hittat all information inom ett ämne eller om det fanns mer information någon annanstans som rörde ämnet de letade efter.

Man ser inte var i strukturen man befinner sig
När användarna lyckades hitta informationen de letade efter, visste de inte alltid hur de skulle hitta tillbaka nästa gång, eftersom det bara finns en nivå i vänstermenyn och inga ”brödsmulor”. Det kunde också vara svårt att hitta information som var relaterad till det aktuella dokumentet, antingen högre upp, längre ned, eller på en annan plats i strukturen. Problemet var särskilt aktuellt när användarna hittade ett dokument via sökfunktionen, eftersom de då inte tagit sig ned i strukturen på egen hand, och därmed inte hade möjlighet att gå tillbaka till en högre nivå.

Övergripande information saknas
Informationen är ibland specifik och förutsätter att användaren har kännedom om sammanhanget och specialtermer etc. Det saknas ofta övergripande och mer lättsamt skriven information som sedan länkar vidare till mer specifik information.

”Mycket som inte rör mig”
Det finns mycket information som är ointressant om man har ett ärende som privatperson eller företagare. Detta gör att det blir svårare att hitta rätt, särskilt för de användare som inte har så god kännedom om skattebegrepp.

Sökmotor

De mest relevanta sidorna kom inte alltid överst bland träffarna. Träffar bland pressmeddelanden, rättsinformation och pdf-filer gjorde det svårare för användarna att hitta de intressanta träffarna.
Sökorden markeras inte med fet stil i träfflistan och ibland framgår inte sökorden alls av träfflistan. Detta gör det svårare att se om dokumentet är intressant eller inte.

Blanketter och broschyrer
Många testpersoner hade svårt att hitta blanketter och broschyrer. En yrkesanvändare påpekade att ”Det är svårt att hitta broschyrer om man inte vet vad de heter”.

Nyheter
Flera testpersoner påpekade att de inte är intresserade av nyheterna på startsidan, eller att det är nyheter som inte gäller dem. Med nuvarande design är det nyheterna som hamnar i fokus, eftersom de ligger mitt på startsidan. En användare kommenterade detta så här: ”Nyheterna är inte för mig, andra grejor kunde vara mer tydliga istället.”


Fem förslag till förbättringar av skatteverket.se

  • Vänstermenyns rubriker bör ses över och kompletteras med rubriker i en andra, tredje och ev. fjärde nivå . Det bör vara tydligt markerat inom vilken huvud- och underrubrik man befinner sig. Detta gör det lättare att orientera sig, få överblick, och förstå hur man hittar tillbaka vid ett senare tillfälle. Det blir även lättare att nå relaterat innehåll.
  • Ord vars innebörd inte är självklar för alla bör förklaras där de används. Det gäller även till synes ”enkla” ord med en speciell betydelse, t.ex. inkomstdeklaration och skattedeklaration.
  • Det är troligtvis lämpligt att separera innehåll riktat till privatpersoner, företagare och ev. andra användargrupper i större utsträckning än vad som görs idag.
  • Samla all typ av material (informationstexter, broschyrer, blanketter, e-tjänster, servicetjänster, rättsinformation etc) i ett ämne på en samlingssida. När man har kommit till den sidan får man först en övergripande och lättfattlig introduktion till ämnet. Det finns även ett antal länkar vidare till djupare info eller relaterade tjänster och blanketter. När man hittat denna plats, ska man vara säker på att man fått del av allt material som finns på Skatteverkets webbplats i denna fråga och att denna information är uppdaterad och korrekt.
  • Sökfunktionen kan förbättras och förfinas. Vissa sökningar genererade användbara resultat, men vid många tillfällen ansåg testpersonerna att träffarna var ”alltför djupa”, särskilt när de gick till sidor under rubriken Rättsinformation.
Annonser


%d bloggare gillar detta: