Statusrapport från nulägesanalys

Äntligen har jag några minuter över för att blogga lite. Vi har, både på bloggen och från andra håll, fått synpunkter på att det är dags att skriva lite. Och det håller vi absolut med om. Det är bara det att vi har haft så fullt upp med att jobba med projektet det senaste att bloggen har fått stå tillbaka. Men vi är mycket glada för de kommentarer vi fått hittills och tackar för dem.

Jag (som är Åsa och projektledare) tänkte berätta lite vad som hänt det senaste och sedan kommer projektmedlemmarna berätta mer om de aktiviteter de ansvarat för. Vi har även en del saker vi hoppas på att få synpunkter på från er. Än så länge har vi fokuserat på en så kallad nulägesanalys där vi samlat så mycket information som möjligt om användningen av webbplatserna genom informationskällor som:

  • statistik
  • enkäter på webbplatserna
  • synpunkter som inkommit från användare
  • enkäter till anställda på Skatteverket som arbetar med webbplatserna på ett eller annat sätt
  • användningstester

Syftet är att ta reda på hur webbplatserna används, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.
Vi har fått en stor mängd material som vi nu arbetar med att analysera för att ta fram krav på webbplatserna, och vi börjar få en betydligt bättre bild av hur webbplatsen används, i vilket syfte man besöker den och vad man har för förväntningar och mål. Vi ser exempelvis att under april var majoriteten av besökarna på båda webbplatserna är privatpersoner. För skatteverket.se kan vi inte dra så mycket slutsatser av det eftersom det var deklarationstider och kanske den enda tid på året många privatpersoner har anledning att besöka vår webbplats. Redan under maj ser vi att det är ungefär lika många företagare/näringsidkare som privatpersoner som besöker webbplatsen.

På skatteverket.se är de mest besökta sidorna olika typer av självbetjäningstjänster. På kronofogden.se är det auktionstorget som är mest populärt.

Resultatet från de enkäter som ligger ute på webbplatserna och tas om hand varje månad visar att båda webbplatserna får höga betyg både vad gäller lättförståligt språk, lätt att hitta och designen som upplevs som tilltalande. Med facit i hand måste vi ändå vara lite självkritiska och ifrågasätta formuleringen på en del av frågorna. Andra/mer neutrala formuleringar hade kanske gett ett annat resultat. När vi har testat webbplatserna med så kallade användningstester har det också visat sig att det finns en hel del att förbättra, men det kommer Thomas att berätta mer om snart i ett eget inlägg.

Vi har även gjort en genomgång av den information som idag finns på webbplatserna och dokumenterat hur den är strukturerad. Speciellt skatteverket.se är en mycket stor webbplats med en informationsmängd på runt 8000 dokument. Det är med andra ord något ordentligt att bita i när vi ska försöka strukturera om och förbättra informationsstrukturen.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram och specificera krav, beskriva så kallade personas (typanvändare) och efter sommaren börjar vi med att ta fram nya förslag på webbplatser. Vi börjar på en mycket övergipande nivå och försöker få ihop helheten innan vi börjar ta fram prototyper och designa på mer detaljerad nivå. Men även det får vi återkomma till!

Annonser


%d bloggare gillar detta: